גננת

למיח"א חיפה – מעון יום שיקומי לילדים חירשים ולקוי שמיעה – דרושה גננת